W dniu 21 października w Poznaniu odbył się,

 

21 października w Poznaniu odbył się pokaz i warsztaty Programu Treningowego KAIBIGAN, przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych, a opierającego się na filipińskiej sztuce walki Kalaki Eskrima.

Kaibigan to tagalskie słowo oznaczające przyjaciela – stąd nazwa programu treningowego, pokazująca, że sztuki walki mogą być przyjacielem osób niepełnosprawnych – wspierając proces powrotu do pełnej sprawności a także doskonaląc umiejętności aktywnej samoobrony.

Stworzenie programu zainicjował Dr Norbert Wójtowicz, przy współpracy z Mistrzem Janem Nyckiem, Prezesem Polskiej Federacji Combat Kalaki, który opracował program pod względem metodyczno – szkoleniowym.

Pokazy oraz treningi Programu KAIBIGAN przeprowadzone zostały w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza oraz na Warsztatach Terapii Zajęciowej „Przylesie” w Poznaniu. Prowadzącym był Jan Nycek, a asystowali mu Arkadiusz Zawierucha z Oleśnicy oraz Instruktor Jacek Łęgowski z Poznania.

 

 

Program Treningowy KAIBIGAN jest efektem współpracy środowiska praktyków sztuk walki i osób niepełnosprawnych. Opracowany na bazie technik Combat Kalaki Eskrima przez Jana Nycka (Polska Federacja Combat Kalaki) oraz Norberta Wójtowicza (Centrum Integracyjne „Kaibigan” we Wrocławiu), wspiera procesy rewalidacyjne u osób z dysfunkcją kończyn dolnych.

Program opiera się w znacznej mierze na technikach samoobrony, uwzględniając szczególnie szeroko elementy samoobrony przed napastnikiem, a także zawiera elementy walki sportowej na kije miękkie i twarde.

Całość programu zgrupowana została w trzech blokach treningowych. Są to:

1. Techniki walki przy użyciu rattanowego kija (podstawowe uderzenia i bloki)

2. Techniki walki wręcz bez użycia broni (uderzenia, bloki oraz umiejętność zakładania dźwigni na stawy)

3. Opracowane z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z niepełnosprawności specjalne układy formalne z użyciem kija.

 

Wobec aktualności problemu rewalidacji, czyli przywracania pełnej sprawności osób niepełnosprawnych, Zarząd Polskiej Federacji Combat Kalaki podjął decyzję o objęciu swoim patronatem tego innowacyjnego programu treningowego. Władze PFCK podejmą działania zmierzające do wdrożenia szkoleń instruktorskich i ujednolicenia struktury sędziowskiej na potrzeby realizacji zajęć w oparciu o założenia programu. Konsekwencją podjętych działań będzie ponadto stworzenie jednolitego systemu szkoleń, w oparciu o stopnie i egzaminy, w którym to systemie determinantem byłyby kompetencje zawodnika.