STRUKTURA ORGANIZACYJNA POLSKIEJ FEDERACJI COMBAT KALAKI 

Prezes – Jan Nycek VIII dan

V-ce Prezes - Przemysław Wolczuk

Sekretarz – Dominik Sierpiejko

Dyr. ds. medialnych – Norbert Wójtowicz

Dyr. ds. sędziowskich- Krzysztof Gajewski

Dyr. do spraw organizacyjnych - Tomasz Woliński

Dyrektorzy –  Regionalni  ( koordnator )

Instruktorzy licencjonowani

Asystenci instruktorów

 

SYSTEM KLASYFIKACJI INSTRUKTORÓW 

klasa B (basic) podstawowa /asystent-junior instruktor/

klasa I (intermediat) pośrednia /instruktor/

klasa A (advance) zaawansowana /starszy instruktor koordynator/

klasa M (masters) mistrzowska /mistrz instruktor/

 

KLASY INSTRUKTORSKIE

Informują nas o zaawansowaniu, wiedzy i doświadczeniu instruktora z zakresu rozumienia teorii, praktyki związanej z nauczaniem poszczególnych etapów Combat Kalaki Eskrima.

 

SPECJALIZACJE INSTRUKTORSKIE 

Określają zakres działań Instruktora np. 

Instruktor kl B (I, A, M) – Kalaki Eskrima (jest to Instruktor posiadający statut Asystenta specjalizującego się tylko w technikach walki na kije oraz kij nóż)

Instruktor kl B – Służb Mundurowych (jest to Instruktor posiadający statut Asystenta specjalizującego się tylko w technikach bojowych z zakresie  posługiwania się pałką teleskopowa lub interwencje – kajdankowanie itp.)

Instruktor kl B – Combat Kalaki Eskrima (jest to Instruktor posiadający statut Asystenta specjalizującego się tylko w technikach walki wręcz z  wykorzystaniem ciosów, kopnięć, przechwytów, dźwigni oraz technik walki kijem i nożem)

 

LICENCJE INSTRUKTORSKIE

Wydawane są corocznie, na okres jednego roku i uprawniają Instruktora do prowadzenia zajęć w pełnym zakresie programowo szkoleniowym Combat Kalaki Eskrima. Zaświadczają iż Instruktor jest w stałym kontakcie z kwaterą główna, tym samym dba o swój poziom i aktywnie podnosi swoje kwalifikacje oraz jest na bieżąco ze wszystkimi informacjami i zmianami.

 

OBJAŚNIENIE KLASY INSTRUKTORSKIE, SPECJALIZACJE

Pozwalają, początkującym adeptom rozpoznać i osiągnąć wiedzę, związaną z osobami prowadzącym szkolenie. Każda specjalizacja, jak i stopień, zaawansowania Instruktora, określa jego status w naszych szeregach. Wpływa na podniesienie świadomości, związanej z rozróżnianiem poszczególnych zagadnień, technicznych i metodycznych, które przyczyniają się do lepszego początkowego wyboru.

 

KLUBY CZŁONKOWSKIE

Każdy Kluby, bez względu na uprawiany styl morze przystąpić do struktur P.F.C.K.

Wymagane jest wypełnienie wniosku i dokonanie opłaty klubowej członkowskiej.

Kluby członkowskie, posługują się nadanym numerem członkowskim oraz otrzymują każdego roku certyfikat poświadczający ich przynależność.

Uprawnia to zawodników klubu do uczestnictwa w zawodach sportowych i egzaminach organizowanych przez P.F.C.K zgodnie z regulaminem federacji.

 

LEGITYMACJE CZŁONKOWSKIE

Adepci poszczególnych klubów, lub osoby nie zrzeszone w klubach, chcący rywalizować sportowo lub uzyskiwać stopnie wtajemniczenia. Obowiązani są do wyrobienia legitymacji członkowskiej PFCK oraz opłacania składek rocznych, członkowskich.

 

STRUKTURA STOPNI

W - Combat Kalaki Eskrima i - Kalaki Eskrima występuje 10 stopni Uczniowskich i 9 stopni Dan – Mistrzowskich Stopnie uczniowskie i mistrzowskie, pojmowane są jako dwie drogi jedna, uczniowska, która dąży się do rozbudzenia i zrozumienia idei sztuk walki a druga dąży do osiągnięcia mistrzostwa technicznego powiązanego z całą filozofia i rozumieniem pojęcia Mistrza Sztuk Walki.

 

Wszystkie te stopnie informują nas o zaawansowaniu technicznym i wiedzy adepta, przypisywanej każdemu ze stopni.

 

STOPNIE UCZNIOWSKIE

Pozwalają początkującym adeptom rozpoznać posiadany poziom oraz odnieść się do kolejnych etapów własnego rozwoju. Pierwsze kroki u początkujących polegają na zapamiętaniu i poprawnym odtworzeniu poszczególnych sekwencji i technik, poznawanych również przy kolejnych stopniach.

 

Ważnym jest aby adepci rozumieli potrzebę doskonalenia ruchu a instruktorzy, pamiętali o ich indywidualnych możliwościach. Pamiętajmy również o wymaganiach i różnicach szkoleniowych pomiędzy grupami dziecięcymi, młodzieżowymi a grupami osób dorosłych.

 

STOPNIE DAN

Czarny pas – ukazywać powinny dojrzałość techniczną na poszczególnych poziomach w formie praktycznej i teoretycznej. Właściwym jest aby adept wykazywał również dojrzałość etyczną i moralną, doskonale rozumiejąc zakres i poziom swojego stopnia w odniesieniu praktycznym i filozoficznym. Jako mistrzowie i zaawansowani Instruktorzy pamiętajmy iż stopień 1 dan jest stopniem rozpoczynającym drogę do mistrzostwa a nie jak to wielu określa stopniem mistrzowskim. Stopień Mistrzowski rozpoczyna się na stopniu - 6 dan. W większości sztuk walki stopień 1 dan osiąga się średnio w czasie od 4 do 6 lat, kolejne stopnie osiąga się w odstępach jednorocznych, dwuletnich, trzy letnich, czteroletnich i pięcioletnich czyli od 1-6 dan trzeba wykazać się 15 letnią praktyka, razem daje to nam 21 lat treningu aby osiągnąć poziom Mistrza przy założeniu zdanych egzaminów oraz właściwego nieprzerwanego praktykowania pod okiem Mistrza Prowadzącego Czas ten obliczony jest w taki sposób aby pokrywały się z osiągnięciem odpowiedniego wieku życia w którym to człowiek, zbiera również doświadczenia życiowe niezbędne do lepszego poznania siebie i rozumienia istnienia życia wtedy to właśnie dochodzi do uzyskania miana Mistrza – Nauczyciela.

 

STOPNIE MISTRZOWSKIE

Rozpoczynają się od 6 dan wyznaczają i poszerzają nasze obszary psychiczno-fizyczne po których się poruszamy. Podtrzymują tradycje, nadzorują, kultywują oraz kształtują dalszy rozwój sztuk walki w drodze do doskonałości.

 

ZAWODY SPORTOWE (Kalaki Eskrima-Doce Pares-W.E.K.A.F)

Polska Federacja Combat Kalaki, corocznie jest organizatorem, na terenie całego kraju zawodów sportowych, rangi regionalnej i ogólnopolskiej. Adepci poszczególnych szkół z całego kraju, rywalizują sportowo, walcząc wg regulaminów PFCK w indywidualnych i drużynowych Mistrzostwach Polski.

 

PFCK jako organizacja, zrzeszona jest w strukturach międzynarodowych, dzięki czemu pozwala to wszystkim jej członkom uczestniczyć i rywalizować z zawodnikami z całego świata w systematycznie odbywających się turniejach Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata.

 

Zawody organizowane są dla dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych kategoriach wagowych i wiekowych. Walczy się w specjalnym sprzęcie ochronnym przy użyciu jednego kija, dwóch kijów, w walce ciągłej w rundach 3x1 min. oraz walce do pierwszego trafienia. Podczas zawodów również występuje możliwość startu prezentując swoją własną formę kata z muzyką lub bez.

 

Aby uczestniczyć w zawodach należy spełnić następujące warunki;

  • regulaminowy, obowiązujący strój sportowy kpl. kimono, lub w przypadku dzieci czarne spodnie od kimona wraz z koszulką klubowa
  • Dzieci do lat 12 walki soft do pierwszego trafienia, zgłoszenie klubu na specjalnym druku wraz z opłatą startową
  • Dzieci i młodzież powyżej lat 12, minimum stopień zielony pas oraz legitymacja członkowska, zgłoszenie indywidualne lub klubowe wraz z opłatą startową.

 

Kursy instruktorskie – szkolenia

Corocznie, odbywają się ogólnopolskie szkolenia Instruktorskie na poszczególne klasy i specjalizację. Wszystkie szkolenia są zawarte w kalendarzu imprez oraz w aktualnościach, istnieje również możliwość zaproszenia Instruktora Głównego Jana Nycka i przeprowadzenia szkolenia regionalnego w danej miejscowości.