Ćwicząc Combat Kalaki Eskrima (CK):

  • polepszysz swoją koncentrację i sprawność fizyczną
  • poznasz filipińskie sztuki walki
  • nauczysz się skutecznych metod samoobrony
  • poznasz nowatorskie zastosowanie walki w bezpośrednim dystansie
  • nauczysz się technik obrony przed  przeciwnikiem uzbrojonym w nóż, butelkę czy też siekierę
  • będziesz wiedział jak zachować się podczas napadu z wykorzystaniem broni palnej
  • nauczymy cię technik kopnięć i ciosów ręcznych
  • zrozumiesz zasadę walki, którą znakomicie wykorzystasz w walce
  • zapoznamy cię z najnowszymi technikami interwencji, wykorzystywanych w służbach mundurowych

Sztuki Walki, w swej wielowiekowej tradycji, zawsze służyły człowiekowi w celach obronnych i zdrowotnych.

Wraz z nabywana praktyką, kształtowały się jej formy techniczne, jak i taktyczne, jednak zawsze dostosowywane były do czasu oraz miejsca. 

Wolą twórców - Combat Kalaki Eskrima pozostaje otwarte na innowacje, stwarzając tym samym możliwości jego rozwoju i doskonalenia. 

Combat Kalaki w formie systemu bojowego, nieprzerwanie postępuje z duchem czasu. Metodycznie kompletny i praktyczny program Combat Kalaki Eskrima, dostosowany jest do teraźniejszych potrzeb. Jego Celem jest jak najszybsze wyeliminowanie agresora. Program ten doskonale skonsolidował wielo poziomowy zakres praktykowania, składający się z trzech głównych filarów:

1 -  obrona i walka w bliskim dystansie oparta na uderzeniach,uciskach oraz dźwigniach

2 -  techniki kopnięć i uderzeń w długim dystasie

3 - walka kijem, nożem i obrona przed tymi przedmiotami

Wszystkie te elementy są analogicznie ze sobą są połączone, tworząc znakomity metodycznie dostosowany program szkoleniowy.

Combat Kalaki Eskrima wyróżnia się również nowym Innowacyjno taktycznym spojrzeniem na techniki obronne, również w sferze psychomentalnej, która pozwala nam lepiej zrozumieć podstawy walki, mając na celu obronę i ochronę życia, jednym z mentorów tej koncepcji walki  jest dr. Andrzej Bryl, który znacząco przyczynił się do powstania PFCK ( obecnie występujący jak atorytet moralny )

W Polsce spadkobiercą, pionierem oraz propagatorem filipińskich sztuk walki jest Jana Nycka VIII dan, założyciel Polskiej Federacji Combat Kalaki, który wiedzę swą zdobywał u źródeł przebywając wielokrotnie na Filipinach, Australii, USA, trenując z najlepszymi mistrzami.

Posiada on również wysokie stopnie mistrzowskie w Doce Pares, Aikijutsu i Taekwondo.

W 2006 roku podczas 75-lecia Doce Pares na Filipinach, Jan Nycek jako pierwszy Polak został przyjęty do Grona Sław i Mistrzów Doce Pares.

Polska Federacja wchodzi w skład Combat Kalaki Eskrima Federation, Cacoy Doce Pares Eskrima Federation, World Eskrima Kali Arnis Federation, GSBA.

Combat – walka wręcz, zawiera innowacyjne elementy technik, poparte zaskakująca taktyką walki, która w działaniu swym przekłada się na prostotę i skuteczność. W walce uczymy wykorzystywać elementy przechwytów, kopnięć, uderzeń i dźwigni,obrony przed nożem, jak i walkę nożem lub maczetą, dokładając również szeroki zakres technik interwencyjnych, nadających się znakomicie w służbach mundurowych.

Kalaki - odnosi się do głębokich źródeł i tradycji sztuk walki, mówiących o życiu, filozofii i ochronie życia. Poruszanie się w tych przestrzeniach zobowiązuje do ciągłego doskonalenia ruchu poszukując techniki, skuteczności w walce oraz dbanie o nasze człowieczeństwo.

Eskrima – techniki obrony i walki kijami, nożami, maczeta, szablą, odnoszą się do wielowiekowej tradycji fechtunku – walki przy użyciu białej broni zarówno wschodniej jak i europejskiej.

Analogiczne-innowacyjne połączenie technik uderzeniowych z przechwytującymi wraz z technikami obrony i walki białą bronią, opartych na ruchach prostych i kolistych stały się solidną podstawą w budowie Combat Kalaki Eskrima, która z każdym dniem zyskuje coraz to większą rzeszę zwolenników.

Kto ćwiczy combat kalaki eskrima?

Dzięki znakomitemu połączeniu oraz wypracowaniu znakomitych metod treningowych przy dużej efektywności i skuteczności działania, sztuka Combat Kalaki Eskrima dała możliwości ćwiczenia i czerpania satysfakcji różnym grupą wiekowym.

Dzieci - znakomicie trenują i bawią się w grupach dziecięcych w dostosowanych do swego wieku programach szkoleniowych.

Młodzież - idącą z duchem czasu, wymagająca i stojąca przed nowymi wyzwaniami życiowymi, gdzie zdrowie, siła, pewność siebie oraz szacunek i pokora zapewnią im lepszą przyszłość.

Kobiety i Mężczyźni - doświadczeni życiowo i rozumiejący potrzebę bezpieczeństwa, jak i zdrowia, korzystają ze specjalnych technik dostosowanych do ich możliwości. W ćwiczeniach stabilizują i poprawiają pracę własnego organizmu odnajdują siły i zadowolenie.

Służby Mundurowe - narażeni na codzienne wyzwania i stres otrzymują znakomite i proste rozwiązania, w których umacniają i pogłębiają swoje umiejętności.

Osoby niepełnosprawne oraz  z dysfunkcją dolnych części ciała - również i ta grupa społeczna, do której kierujemy elementy samoobrony oraz szermierki kijami, przejawia duże zainteresowanie w specjalnym programie KAIBIGAN opracowanym przez Mistrza Jana Nycka i dr. Norberta Wójtowicza.