Z uwagi na panującą sytuację związana z pandemią Covid - 19, jesteśmy zmuszenie do przeniesienia obchdów 20 - lecia Polskiej Federacji Combat Kalaki na rok 2021.

Zarząd Polskiej Federacji Combat Kalaki 

Prezes Mistrz Jan Nycek